info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
description ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
description แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
description แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
description ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศง2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ศพด.ดงห้วยเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
photo แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ศพด.บ้านหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.บ้านหนองลาด ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
description แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
description ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
description แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
description แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
description ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง