องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 198
เดือนนี้8,021
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,216
ทั้งหมด 220,101

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย หลักสูตรการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รู้ทันยาเสพติด พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่องการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์วันป่าไม้ชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคมของทุกปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตตำบลดงหม้อทอง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
description ใบสมัครขอรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป้นผู้ยากจน หรือ ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
description รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลดงหม้อทอง ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
find_in_page ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนตำบลดงหม้อทอง ประจำปี 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ฐานข้อมูลจำนวนประชากร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664