องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file คู่มือ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file คู่มือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
description คู่มือการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file คู่มือการบันทึกบัตรประวัติข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
photo คู่มือการร้องเรียน อบต.ดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309 |
description คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
photo คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1