info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 157
เดือนนี้ 3,444
เดือนที่แล้ว 5,605
ทั้งหมด 28,981

play_arrow การบริหารงานบุคคลและวินัย
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
description โครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo โครงสร้างและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
description แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo คำสั่งมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
description โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประกาศกำหนดจำนวนวันขาดลามาสายของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610