องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
play_arrow การบริหารงานบุคคลและวินัย
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
description แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
photo โครงสร้างและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
description โครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
photo คำสั่งมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
description โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
photo ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
photo ประกาศกำหนดจำนวนวันขาดลามาสายของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1