องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ศิธร รากสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกนกวรรณ ค่ำอำนวยสุข
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายเชิงชาย คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวน้ำฝน แคนหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ