info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ แดนดินถิ่นลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันคุณภาพแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 149
เดือนนี้ 3,436
เดือนที่แล้ว 5,597
ทั้งหมด 28,973

account_box ฝ่ายสภา
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
ประธานสภา อบต.
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
ประธานสภา อบต.
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
รองประธานสภา อบต.
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
รองประธานสภา อบต.
นายนาวี นิกาพฤกษ์
เลขานุการสภา อบต.
นายนาวี นิกาพฤกษ์
เลขานุการสภา อบต.
นายอุทรณ์ คำพรม
ส.อบต.ม.1
นายอุทรณ์ คำพรม
ส.อบต.ม.1
นายรุ่งรวี มาตราช
ส.อบต.ม.1
นายรุ่งรวี มาตราช
ส.อบต.ม.1
นายเฉลา นาอินทร์
ส.อบต.ม.2
นายเฉลา นาอินทร์
ส.อบต.ม.2
นายปัญญา ชื่นตา
ส.อบต.ม.2
นายปัญญา ชื่นตา
ส.อบต.ม.2
นายเดช เดชา
ส.อบต.ม.3
นายเดช เดชา
ส.อบต.ม.3
นายสมศักดิ์ อมยา
ส.อบต.ม.4
นายสมศักดิ์ อมยา
ส.อบต.ม.4
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต.ม.4
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต.ม.4
นายบุญเลิศ คล่องแคล่ว
ส.อบต.ม.5
นายบุญเลิศ คล่องแคล่ว
ส.อบต.ม.5
นายนัฐชัย แก้วคำลา
ส.อบต.ม.6
นายนัฐชัย แก้วคำลา
ส.อบต.ม.6
นายสมเด็จ จอกน้อย
ส.อบต.ม.6
นายสมเด็จ จอกน้อย
ส.อบต.ม.6
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต.ม.7
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต.ม.7
นายสุรนา สังสนา
ส.อบต.ม.8
นายสุรนา สังสนา
ส.อบต.ม.8
นายสุกี จันทร์เพชร
ส.อบต.ม.8
นายสุกี จันทร์เพชร
ส.อบต.ม.8
นายเพชร โมทอง
ส.อบต.ม.9
นายเพชร โมทอง
ส.อบต.ม.9
นายเหรีญชัย นาดประนิน
ส.อบต.ม.10
นายเหรีญชัย นาดประนิน
ส.อบต.ม.10
นายเฉลย แก้วดี
ส.อบต.ม.11
นายเฉลย แก้วดี
ส.อบต.ม.11
นางนารี คนเพียร
ส.อบต.ม.11
นางนารี คนเพียร
ส.อบต.ม.11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610