องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายอัครพงษ์ พวงพิลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายเอกลักษณ์ รัตนะพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายบัญดิษฐ์ เศษโถ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ