info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายเอกลักษณ์ รัตนพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเอกลักษณ์ รัตนพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายบัญดิษฐ์ เศษโถ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายบัญดิษฐ์ เศษโถ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง