messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 20
เดือนนี้1,916
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,056
ทั้งหมด 280,000

account_box ผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 098 267 2664
นายวานร แก้ววิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 081-9454913
นายทศพร ชมบุตรศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 082 874 1643
นายบุญเตียง อาจศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 065 114 8570
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092 919 6392
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง