องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
account_box ผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
นายวานร แก้ววิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 081-9454913
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 093-6201552
นายบุญเตียง อาจศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 065-1148570
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9196392