องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 244
เดือนนี้8,021
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,216
ทั้งหมด 220,101

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2566 [16 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย หลักสูตรการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ประจำปี พ.ศ.2566 [19 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสา [18 กรกฎาคม 2566]
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รู้ทันยาเสพติด พ.ศ. 2566 [13 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม [9 กรกฎาคม 2566]
การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2566 [30 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมการใช้หลอดไฟโซล่าเซลล์ [30 มิถุนายน 2566]
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พ.ศ.2566 [26 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2566 [23 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [19 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664