info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 396
เดือนนี้ 7,859
เดือนที่แล้ว 13,394
ทั้งหมด 42,919

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)
รายละเอียด : กองส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง โดยมีนายหงษ์ทอง ธรรมสาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อลงมติเห็นชอบเรื่องการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610