ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : vH8NBMiMon15556.png

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : i0G3yFkWed15840.pdf

ชื่อไฟล์ : สถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ../add_file/สถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ou9jOQNTue20342.doc


ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : 6hFMMCeTue20454.doc


ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 2 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครังที่ 2

ชื่อไฟล์ : UBPAdS9Tue20623.doc


ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : zztiLq8Tue20748.doc


ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : 3s5Q9nWTue20835.doc


ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : T3J73dZTue25736.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TDJLbSnTue100216.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : tEqLpMNTue13823.jpg

ชื่อไฟล์ : AHCzIynTue13834.jpg

ชื่อไฟล์ : R97jWp9Tue13840.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : w04r2hjWed41546.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ../add_file/ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกและระบายน้ำ (มาตรา 67 (1) , 68 (3) และมาตรา 16 (2)) (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) (3) ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นๆ (มาตรา 68 (2)) (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4)) (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) (3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) (4) ให้มีตลาด (มาตรา 6 (10)) (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 5 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา (67 (2)) 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา67(8)) (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา17(18)) 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3)) (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)) (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(16)) ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสำคัญ ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ ภารกิจหลัก 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจรอง 1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกและระบายน้ำ (มาตรา 67 (1) , 68 (3) และมาตรา 16 (2)) (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) (3) ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นๆ (มาตรา 68 (2)) (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4)) (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) (3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) (4) ให้มีตลาด (มาตรา 6 (10)) (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 5 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา (67 (2)) 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา67(8)) (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา17(18)) 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3)) (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)) (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(16)) ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสำคัญ ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ ภารกิจหลัก 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจรอง 1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกและระบายน้ำ (มาตรา 67 (1) , 68 (3) และมาตรา 16 (2)) (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) (3) ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นๆ (มาตรา 68 (2)) (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4)) (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) (3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) (4) ให้มีตลาด (มาตรา 6 (10)) (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 5 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา (67 (2)) 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา67(8)) (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา17(18)) 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3)) (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)) (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(16)) ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสำคัญ ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ ภารกิจหลัก 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจรอง 1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 151 ม.8 ตำบล ดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 พื้นที่ 0 ตร.กม. ประชากรทั้งหมด 0 คน - ชาย 0 คน - หญิง 0 คน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555 วันที่หมดวาระ: 05/10/2559 จำนวนพนักงาน - นายก/รองนายก 3 คน - เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน - สมาชิกสภา อปท. 22 คน - รวมฝ่ายการเมือง 27 คน จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 คน - ลูกจ้างประจำ 1 คน - พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน - พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 8 คน - รวมฝ่ายประจำ 52 คน - อัตราว่าง ข้าราชการ 4 อัตรา *ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 151 ม.8 ตำบล ดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 พื้นที่ 0 ตร.กม. ประชากรทั้งหมด 0 คน - ชาย 0 คน - หญิง 0 คน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555 วันที่หมดวาระ: 05/10/2559 จำนวนพนักงาน - นายก/รองนายก 3 คน - เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน - สมาชิกสภา อปท. 22 คน - รวมฝ่ายการเมือง 27 คน จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 คน - ลูกจ้างประจำ 1 คน - พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน - พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 8 คน - รวมฝ่ายประจำ 52 คน - อัตราว่าง ข้าราชการ 4 อัตรา *ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 151 ม.8 ตำบล ดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 พื้นที่ 0 ตร.กม. ประชากรทั้งหมด 0 คน - ชาย 0 คน - หญิง 0 คน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 06/10/2555 วันที่หมดวาระ: 05/10/2559 จำนวนพนักงาน - นายก/รองนายก 3 คน - เลขานุการ/ที่ปรึกษา 2 คน - สมาชิกสภา อปท. 22 คน - รวมฝ่ายการเมือง 27 คน จำนวนอัตรากำลัง จำนวน 55 อัตรา - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 25 คน - ลูกจ้างประจำ 1 คน - พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 18 คน - พนักงานจ้าง(ทั่วไป) 8 คน - รวมฝ่ายประจำ 52 คน - อัตราว่าง ข้าราชการ 4 อัตรา *ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : JshdGu5Fri114444.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : u5e5SFqFri14206.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SIxIPjzWed23502.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : x1uzXO2Fri112024.docx


ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ : เกี่ยวกับหน่วยงานของเรา ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เกี่ยวกับหน่วยงานของเรา ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน ../add_file/เกี่ยวกับหน่วยงานของเรา ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อไฟล์ : AXc5b55Thu23744.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปามีไว้ทำอะไร​ เงินเดือนเท่าไหร่​ ทำไมสบายจัง​​ เสียดายเงินภาษีที่เอามาจ้างคนมานั่งเล่นเฉยๆ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปามีไว้ทำอะไร​ เงินเดือนเท่าไหร่​ ทำไมสบายจัง​​ เสียดายเงินภาษีที่เอามาจ้างคนมานั่งเล่นเฉยๆ ../add_file/ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปามีไว้ทำอะไร​ เงินเดือนเท่าไหร่​ ทำไมสบายจัง​​ เสียดายเงินภาษีที่เอามาจ้างคนมานั่งเล่นเฉยๆ

ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ../add_file/ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างและระดับตำแหน่ง อบต. ดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างและระดับตำแหน่ง อบต. ดงหม้อทอง ../add_file/โครงสร้างและระดับตำแหน่ง อบต. ดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ อบต. ดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ อบต. ดงหม้อทอง ../add_file/แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ อบต. ดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม และรายงานผลการพัฒนาพนักงาน่วนตำบล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม และรายงานผลการพัฒนาพนักงาน่วนตำบล ../add_file/รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม และรายงานผลการพัฒนาพนักงาน่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับ อบต.ดงหม้อทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อบังคับ อบต.ดงหม้อทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ../add_file/ข้อบังคับ อบต.ดงหม้อทองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ชื่อไฟล์ : โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563 ../add_file/โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563

ชื่อไฟล์ : แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ../add_file/แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย ../add_file/ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย

ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : สถิติการร้องเรียนร้องทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติการร้องเรียนร้องทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ../add_file/สถิติการร้องเรียนร้องทุจริต ปีงบประมาณ 2562

ชื่อไฟล์ : สถิติเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ../add_file/สถิติเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ../add_file/รายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : รายงานจำนวนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานจำนวนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 ../add_file/รายงานจำนวนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) อบต.ดงหม้อทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในเขตตำบลดงหม้อทองต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) อบต.ดงหม้อทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในเขตตำบลดงหม้อทองต่อไป ../add_file/แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) อบต.ดงหม้อทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในเขตตำบลดงหม้อทองต่อไป

ชื่อไฟล์ : อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬากีเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬากีเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ../add_file/อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬากีเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง

ชื่อไฟล์ : อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป ../add_file/อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

ชื่อไฟล์ : กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจากเดิม(2561-2564)เป็นแผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจากเดิม(2561-2564)เป็นแผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565) ../add_file/กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจากเดิม(2561-2564)เป็นแผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565)

ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็กต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็กต่อไป ../add_file/แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็กต่อไป

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติกงานประจำประการศึกษา 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติกงานประจำประการศึกษา 2562 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติกงานประจำประการศึกษา 2562

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ../add_file/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ชื่อไฟล์ : คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงาน ../add_file/คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงาน

ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ศพด.ดงห้วยเปลือย เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพด.ดงห้วยเปลือย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ศพด.ดงห้วยเปลือย เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพด.ดงห้วยเปลือย ../add_file/แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ศพด.ดงห้วยเปลือย เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพด.ดงห้วยเปลือย

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ../add_file/แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อไฟล์ : หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ../add_file/หนังสือเรียกและเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 ศพด.บ้านหนองลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 ศพด.บ้านหนองลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป ../add_file/แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 ศพด.บ้านหนองลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สพด.บ้านดงห้วยเปลือย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สพด.บ้านดงห้วยเปลือย ../add_file/แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สพด.บ้านดงห้วยเปลือย

ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป ../add_file/แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ดงห้วยเปลือย ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ../add_file/แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ศพด.บ้านดงห้วยเปลือย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.บ้านหนองลาด ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.บ้านหนองลาด ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ../add_file/แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.บ้านหนองลาด ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงว่าด้วยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงว่าด้วยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ../add_file/ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงว่าด้วยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริตองค์การลริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริตองค์การลริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ../add_file/ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริตองค์การลริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน ../add_file/ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ../add_file/ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 ../add_file/ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ../add_file/ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ../add_file/ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อไฟล์ : แผ่นพับ การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผ่นพับ การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ../add_file/แผ่นพับ การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3อาร์สา ได้ ที่ https://youtu.be/ysBdQbQZXKw https://youtu.be/IoczP_STsB4 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3อาร์สา ได้ ที่ https://youtu.be/ysBdQbQZXKw https://youtu.be/IoczP_STsB4 ../add_file/ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3อาร์สา ได้ ที่ https://youtu.be/ysBdQbQZXKw https://youtu.be/IoczP_STsB4

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงหม้อทอง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านตำบลดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ชื่อไฟล์ : คู่มือดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต ../add_file/คู่มือดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ /2561 ครังที่ 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ /2561 ครังที่ 2 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ /2561 ครังที่ 2

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 3 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 3 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครังที่ 3

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตรพหนักในการรักษาปรโยชน์สาธารณะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตรพหนักในการรักษาปรโยชน์สาธารณะ ../add_file/มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตรพหนักในการรักษาปรโยชน์สาธารณะ

ชื่อไฟล์ : รายงานจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ../add_file/รายงานจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เรื่องประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.บำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดงหม้อทอง แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเจ้าพนักงานหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ อบต.ดงหม้อทอง โทร. 042-099786 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เรื่องประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.บำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดงหม้อทอง แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเจ้าพนักงานหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ อบต.ดงหม้อทอง โทร. 042-099786 ../add_file/ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เรื่องประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.บำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดงหม้อทอง แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเจ้าพนักงานหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ อบต.ดงหม้อทอง โทร. 042-099786

ชื่อไฟล์ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโคง รงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติดขึ้น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโคง รงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติดขึ้น ../add_file/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโคง รงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติดขึ้น

ชื่อไฟล์ : สวัสครับท่านายก ขอแจ้งว่าถนนลูกรังสายบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนไทย ตำบลดงเหนือ ชำรุดหนักมาก หลุมเยอะ ใช้ถนนลำบากมาก อยากให้ท่านออกไปดูและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยด้วย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สวัสครับท่านายก ขอแจ้งว่าถนนลูกรังสายบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนไทย ตำบลดงเหนือ ชำรุดหนักมาก หลุมเยอะ ใช้ถนนลำบากมาก อยากให้ท่านออกไปดูและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยด้วย ../add_file/สวัสครับท่านายก ขอแจ้งว่าถนนลูกรังสายบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนไทย ตำบลดงเหนือ ชำรุดหนักมาก หลุมเยอะ ใช้ถนนลำบากมาก อยากให้ท่านออกไปดูและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยด้วย

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ../add_file/รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อไฟล์ : แผนผัง แผนที่ ลานกีฬา แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ศาลาประชาคม สถานที่สำคัญ ในเขตตำบลดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนผัง แผนที่ ลานกีฬา แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ศาลาประชาคม สถานที่สำคัญ ในเขตตำบลดงหม้อทอง ../add_file/แผนผัง แผนที่ ลานกีฬา แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ศาลาประชาคม สถานที่สำคัญ ในเขตตำบลดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนเพื่ออนรักษ์และสิบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนเพื่ออนรักษ์และสิบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ../add_file/ขอเชิญร่วมกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนเพื่ออนรักษ์และสิบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ ../add_file/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร ../add_file/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ../add_file/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ../add_file/ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SAR ศพด.หนองลาด ปีการศึกษา 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: SAR ศพด.หนองลาด ปีการศึกษา 2562 ../add_file/ SAR ศพด.หนองลาด ปีการศึกษา 2562

ชื่อไฟล์ : อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำเอกสาร ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อธำรงค์ไว้สืบไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำเอกสาร ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อธำรงค์ไว้สืบไป ../add_file/อบต.ดงหม้อทองได้จัดทำเอกสาร ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีของชาวอีสาน เพื่อธำรงค์ไว้สืบไป

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 2 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 2

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 3 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 3 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครังที่ 3

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครังที่ 1

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ../add_file/รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

ชื่อไฟล์ : อบตงดงหม้อทองได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบตงดงหม้อทองได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ../add_file/อบตงดงหม้อทองได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

ชื่อไฟล์ : ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. ../add_file/ประกาศ กกต.จ.สกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท.

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KAuASknMon30455.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 46kiguXMon31719.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ouXgnctMon32520.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RyXZi9nTue110542.docx


ชื่อไฟล์ : อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ อบต.ดงหม้อทอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ อบต.ดงหม้อทอง ../add_file/อบต.ดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ อบต.ดงหม้อทอง

ชื่อไฟล์ : jKbj1aSTue113300.jpg

ชื่อไฟล์ : กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. อสม. อปพร. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน กลุุ่มผู้เสียภาษี กลุ่มเยาวชน จิตอาสา กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดงหม้อทอง เบอร์โทรศัพท์ 042 099786 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. อสม. อปพร. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน กลุุ่มผู้เสียภาษี กลุ่มเยาวชน จิตอาสา กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดงหม้อทอง เบอร์โทรศัพท์ 042 099786 ../add_file/กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. อสม. อปพร. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน กลุุ่มผู้เสียภาษี กลุ่มเยาวชน จิตอาสา กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดงหม้อทอง เบอร์โทรศัพท์ 042 099786

ชื่อไฟล์ : 0mQk4UVTue11323.doc


ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร 2563 ../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร 2563

ชื่อไฟล์ : 2gTQXntTue11633.docx


ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 3PqaIUETue11958.doc


ชื่อไฟล์ : คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ../add_file/คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ชื่อไฟล์ : uqFrpNRTue14704.doc


ชื่อไฟล์ : คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ../add_file/คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ชื่อไฟล์ : NKOCYQITue14942.doc


ชื่อไฟล์ : โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ../add_file/โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ : 0ScJbmNTue15322.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BBKVRuSTue15626.doc


ชื่อไฟล์ : วิเคราะห์ค่างาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิเคราะห์ค่างาน ../add_file/วิเคราะห์ค่างาน

ชื่อไฟล์ : AQDuHoFTue15935.doc


ชื่อไฟล์ : โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ../add_file/โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ : x8WtAqeTue20209.doc


ชื่อไฟล์ : ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ../add_file/ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

ชื่อไฟล์ : FGr2MYvTue21332.doc


ชื่อไฟล์ : แผนแม่บทสารสนเทศ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนแม่บทสารสนเทศ ../add_file/แผนแม่บทสารสนเทศ

ชื่อไฟล์ : WQdX8PKTue21639.doc


ชื่อไฟล์ : ประกาศช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/ประกาศช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : CGVUpsdTue22016.docx


ชื่อไฟล์ : นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ../add_file/นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ชื่อไฟล์ : ls6ZrZnTue22422.doc


ชื่อไฟล์ : ประชุมลดขั้นตอน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชุมลดขั้นตอน ../add_file/ประชุมลดขั้นตอน

ชื่อไฟล์ : D98mnwQTue22622.docx


ชื่อไฟล์ : ประชุมลดขั้นตอน 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชุมลดขั้นตอน 2 ../add_file/ประชุมลดขั้นตอน 2

ชื่อไฟล์ : H8yv8pSTue22809.doc


ชื่อไฟล์ : คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำบรรยายลักษณะงาน ../add_file/คำบรรยายลักษณะงาน

ชื่อไฟล์ : w6PCbnaTue23122.docx


ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ../add_file/แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

ชื่อไฟล์ : v66mWHgTue23624.doc


ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคลากร 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคลากร 2564 ../add_file/แผนพัฒนาบุคลากร 2564

ชื่อไฟล์ : SMElks9Tue33420.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : o7WHlZOTue90215.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8O0Dly5Tue90345.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dAVu1UDTue90524.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NWuCmHVTue90630.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7DTKayrWed25817.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว ../add_file/ประกาศ อบต. ดงหม้อทอง ให้งดใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชั่วคราว

ชื่อไฟล์ : 2jhIrYlTue20158.pdf

ชื่อไฟล์ : สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง www.dmt.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง www.dmt.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ../add_file/สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง www.dmt.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ชื่อไฟล์ : URKwbxJTue22401.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dkBNVzTTue22510.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SUzfUcVTue22725.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ../add_file/ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ชื่อไฟล์ : BbqGfJ2Mon21424.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ชื่อไฟล์ : mmTxyBWWed34432.jpg

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ../add_file/ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ชื่อไฟล์ : p5Q0QFAMon113346.pdf

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ../add_file/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองท่ม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 e-mail dongmotong47@gmail.com เว็บไซต์ : www.dmt.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองท่ม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 e-mail dongmotong47@gmail.com เว็บไซต์ : www.dmt.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองท่ม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 e-mail dongmotong47@gmail.com เว็บไซต์ : www.dmt.go.th

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CjMIjDTFri114156.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aquoNB9Fri114344.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2EZkV1tFri21014.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : j6wpGIrFri21651.pdf

ชื่อไฟล์ : Odma4kxFri22122.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4POxdXZFri22726.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7INPkysFri23233.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XDnMWhkFri32941.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tT5c3UrFri35041.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vfzOBJWFri92629.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : W9Kco0SMon25342.pdf

ชื่อไฟล์ : ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ../add_file/ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : sgWJGFpTue21909.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/