ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ชื่อไฟล์ : YpMxGDBWed23334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)