ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร(จำนวน 3 ช่วง) บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง