ชื่อเรื่อง : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง